Cennik

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski
za 1125 znaków bez spacji – 23 zł brutto
Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na angielski
za 1125 znaków bez spacji – 30 zł brutto.
Cennik jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.
Istnieje możliwość negocjacji cen przy większych zleceniach.